Macbook Pro MF841 core i5, SSD 512GB, ram 8GB like new 99%

JayLP23/10/2017
  • Diễn đàn ‘Máy tính Apple’ đã không còn cho phép tạo chủ đề và phản hồi mới.