Sắp tới đây Office sẽ không cần Rosetta 2 để chạy nữa!!!

Bộ văn phòng với các ứng dụng chính bao gồm Word, Excel, PowerPoint và OneNote sẽ chạy còn nhanh hơn nữa khi nó native trên các máy Mac chạy chip M1. Và bởi vì nó là Universal app nên nó sẽ tương thích luôn cho cả những chiếc máy Mac sử dụng con chip đến từ Intel.

Ở thời điểm hiện tại người dùng đã có thể tải về Office 365 mới thông qua Mac App Store, hoặc sử dụng AutoUpdate bên trong ứng dụng hoặc đợi cho cập nhật tự động được chạy.

Ngoài ra cập nhật mới dành cho Outlook của máy Mac sẽ hỗ trợ tài khoản iCloud, cho phép trữ các mail từ công việc hay là cá nhân, các liên hệ, các lịch biểu chỉ với một ứng dụng duy nhất, người dùng Mac sẽ được cập nhật mới này vào vài tuần tiếp theo.