Samsung vừa giới thiệu cảm biến dành cho những thiết bị điện thoại đạt mức 200-megapixel cũng là cảm biến dành cho điện thoại lớn nhất từng được tạo ra.

Công nghệ của ISOCELL HP1 được gọi là “ChameleonCell”, bằng cách ghép điểm ảnh 2×2 hoặc 4×4 mà tạo ra một chất lượng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Ở chế độ 4×4 ISCELL HP1 tạo ra các bức ảnh độ phân giải 12.5MP và cho phép quay video 8K ở 30FPS hoặc 4K ở 120FPS.

Samsung cũng giới thiệu ISOCELL GN5, là một cảm biến 50-megapixel với điểm ảnh 1μm, họ cũng cho biết đầu là sensor cho điểm ảnh 1μm đầu tiên tích hợp công nghệ Dual Pixel Pro.

Samsung chưa cho biết khi nào các cảm biến này mới được sản xuất hàng loạt nhưng hiện đã được thử nghiệm dành cho các thiết bị điện thoại.