Moment vừa giới thiệu một loạt phụ kiện gồm ốp và ngàm hit nam châm dành cho hệ sinh thái MagSafe của iPhone 12. Những phụ kiện mà trước đây chúng ta cần gắn qua ngàm một cách phức tạp thì giờ chỉ cần dùng nam châm hit để cố định. Những phụ kiện đó bao gồm ốp lưng, ngàm gắn xe hơi, ngàm tripod, ngàm gắn tường…