Cách tân từ Windows đến Office, Microsoft đang thay đổi mạnh mẽ.

Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm giao diện mới của Office vào hôm nay, với những thay đổi mới Office sẽ tương thích với Windows 11 tốt hơn với một giao diện đồng nhất hơn. Những người dùng Insiders hiện đã có thể dùng thử giao diện này trước khi nó sẵn sàng dành cho tất cả người dùng Microsoft 365 vào cuối năm nay.

Sự thay đổi lớn nhất trong Office là các nút được thiết kế lại trong toàn bộ các ứng dụng Office. Tạo ra điểm nhấn thanh thoát hơn, và có lẻ không sớm thì muộn giao diện này cũng sẽ được chuyển lên nền tảng di động và cả nền web nữa. Microsoft từng nói rằng việc triển khai các thay đổi này sẽ cần 1-2 năm vậy nên đây sẽ mới là những hình ảnh đầu tiên để sớm trở nên ‘gần gũi’ với Windows 11.

Cập nhật giao diện Microsoft Office này dành cho người dùng Windows 10 lẫn 11, tuy nhiên bạn cần phải thuộc trong nhóm Office Insider thì mới nhận được bản cập nhật giao diện mới nhất.