Tạo bộ cài macOS là một trong những cách nhanh chóng nhất để cài lại hệ điều hành macOS mà không bị phụ thuộc vào mạng, mà chỉ phụ thuộc vào tốc độ ổ tạo bộ cài có thể là USB, HDD, SSD.

Công cụ cần thiết

 • USD hoặc ổ cứng được phân vùng theo định dạng Mac OS Extended với ít nhất 14GB trống.
 • Bộ cài macOS: Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra, hoặc El Capitan.

Tải về bộ cài macOS

 • Hiện tại bên diễn đàn đang hỗ trợ: macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, những bộ cài sau hay dính lỗi quá hạn nên cần tải về trực tiếp từ trang chủ Apple.
 • Sau khi tải về bộ cài mặc định sẽ nằm bên trong Application, có thể mở Launchpad để kiểm tra.

Tạo bộ cài

 1. Kết nối USB / Ổ cứng cần tạo bộ cài vào máy
 2. Format USB / ổ cứng theo định dạng Mac OS Extended và đổi tên thành MyVolume (để không phải sửa lệnh Terminal, Copy – Paste mà thôi).
 3. Mở Terminal và paste lệnh bên dưới vào tuỳ thuộc vào bộ cài bạn muốn tạo.
tạo bộ cài macos

Monterey:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/MyVolume

Big Sur:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/MyVolume

Catalina:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/MyVolume

Sau khi nhập lệnh vào Terminal

 1. Bấm Enter (Returrn) để lệnh chạy.
 2. Bấm mật khẩu (sẽ không hiện trên Terminal), và bấm Enter (Return).
 3. Terminal sẽ yêu cầu bấm Y (nhớ bấm Enter) để format lại ổ đĩa bạn sử dụng để tạo bộ cài.
 4. Bây giờ sẽ cần đợi cho toàn bộ quá trình hoàn tất.
 5. Sau khi Terminal báo hoàn thành, bạn đã có thể bắt đầu sử dụng bộ cài của mình (boot vào bộ cài để cài lại hoặc để lưu trữ).

Cách boot vào bộ cài

Được chia thành 2 loại là dành cho Intel và dành cho Apple Silicon.

Với máy sử dụng chip Intel

 1. Cắm bộ cài vào máy Mac cần cài lại và tương thích với bộ cài bạn đã tạo (nên có kết nối Internet sẵn trong trường hợp máy không sử dụng được bộ cài cũng sẽ tự cài Online).
 2. Nhấn và giữ Option (Alt) ⌥ ngay khi bạn mở máy lên hoặc khởi động máy lại. (Tắt máy hoàn toàn > Đè và giữ Option > Bấm nguồn 01 lần cho máy khởi động – Hiện ổ boot thì thả ra.
 3. Chọn đến bộ cài mình cần sử dụng và bấm Enter (Return).

Với máy sử dụng chip Apple Silicon

 1. Cắm bộ cài vào máy (nên có kết nối Internet sẵn trong trường hợp máy không sử dụng được bộ cài cũng sẽ tự cài Online).
 2. Tắt máy hoàn toànbấm khởi động bằng nút nguồn nhưng tiếp tục giữ nút nguồn cho đến khi bộ cài hiện ra.
 3. Chọn bộ cài và bấm > Continue (Enter/Return).

Tham khảo thêm video này để dễ hình dung nha: