Sau bước thiết lập, AirTag cũng tự động liên kết với Apple ID và giờ đây nó sẽ không thể được sử dụng bởi một người khác trừ khi bạn Factory Reset AirTag.

Các bước để bạn xoá AirTag khỏi Appe ID:

  1. Mở Find My
  2. Tìm đến AirTag mà bạn cần xoá
  3. Chọn Remove Item > Remove

Trong trường hợp AirTag hiện không trong tầm kết nối nhưng bạn đã Remove rồi thì thực hiện các bước tiếp theo.

Tháo pin AirTag > Gắn pin vào lại > Nhấn vào viên pin cho đến khi phát âm thanh đợi âm thanh dừng và lặp lại toàn bộ quá trình này thêm 4 lần nữa (tổng cộng là 5 lần).

Sau đó gắn nắp lại và bấm vào vỏ ngoài cho đến khi nghe thấy AirTag phát âm thanh và siết nắp lại.

Để chắc chắn bạn cần làm tiếp bước này thì AirTag phải được thoát ra khỏi Find My từ trước nếu không, nó vẫn sẽ không thể kết nối và sử dụng như thông thường.