Nói chung cũng dễ làm theo tuần tự là active ngon lành ấy mà.

Về cơ bản trong bộ Autodesk sẽ có nhiều ứng dụng khác nhau nhưng cách active là tương tự, bạn chỉ cần làm quen 1 ứng dụng là những ứng dụng sau cứ thế mà triển.

Quan trọng

Đây là hướng dẫn cho mọi bộ cài Autodesk nên bạn cần phải đọc mục Install Instructions bên trong thư mục Crack, vì các phiên bản 2019/2022 sẽ có cách làm hơi khác nhau tí ở việc thay thế file có sẵn tại Mục 1 của phần hướng dẫn cài. Maya file sẽ khác CAD, nhưng sau khi hoàn thành mục 1 thì các bước còn lại tương tự.

Cách làm

Ví dụ bằng AutoCAD 2022.

1. Chạy file cài đặt như thông thường > Mở folder > Tìm đến file cài > Cài xong thì cứ bấm Start để mở ứng dụng ra.

2. Mở thư mục Crack và tìm đến Install Instructions để xem bước tiếp theo sẽ thay thế món nào, với 2022 sẽ cần thay 2 mục LTU & LMU ở trong Application/Autodesk/Adlm/R23/ bằng LTU & LMU ở trong thư mục R23[k].

3. Tắt/rút mạng! > Quay trở lại App > Enter a serial number (nếu bấm vào đây mà thấy im ru luôn thì đổi ver khác nha) > điền 666-69696969.

4. Vì máy bạn không có kết nối mạng nên sẽ yêu cầu Use another method.

5. Nhưng đáng buồn thay Another method cũng không sử dụng được nên bạn đành nhấn Close > Mở lại App.

6. Đây sẽ là bước quan trọng nhất trong hành trình này > Mở app thì Another Method đã sử dụng được > bấm vào mục I have an activation code from Autodesk.

7. Quay ra folder Crack ban nãy và mở file XF lên, đừng quan tâm con số 2020 của cái XF.

8. Quay lại App và copy Request code vào Note (khối lại và kéo và note hoặc bằng cách nào đó có thể nhập vào mục Request code nhanh hơn bấm tay từng chữ là được).

9. Bấm Mempatch

10. Bấm Generate > Copy Activation codePaste vào trong App Autodesk mà bạn đang cần Active

11. Có thể nó sẽ xuất hiện như thế này nhưng giờ mở lại App xem nó còn yêu cầu Active nữa hay không, nếu không > Thành công chúc mừng bạn > Nếu có > Thử Active lại từ bước đầu > Nếu vẫn có > Xoá App và làm lại toàn bộ quá trình.

Rồi vậy là xong, trình tự sẽ gần 80-90% dành cho bộ cài Autodesk.