Mặc dù PNG mang lại chất lượng cao hơn nhưng cũng đòi hỏi dung lượng lưu trữ cao nên chuyển sang JPEG sẽ không ảnh hưởng nhiều chất lượng nhưng lưu trữ ‘dễ thở’ hơn nha.

Cách làm

1- Mở Terminal lên, dùng CMD + Space để mở Spotlight tìm kiếm cho nhanh

2- Sau đó nhập lênh này vào tuỳ vào nhu cầu nha:

  • JPEGdefaults write com.apple.screencapture type jpg;killall SystemUIServer
  • GIFdefaults write com.apple.screencapture type gif;killall SystemUIServer
  • PDFdefaults write com.apple.screencapture type pdf;killall SystemUIServer
  • TIFFdefaults write com.apple.screencapture type tiff;killall SystemUIServer

Để mà quay về ban đầu là PNG thì là lệnh này:

  • PNG: defaults write com.apple.screencapture type png;killall SystemUIServer

Nhập xong thì bấm Enter (Return) là xong rồi.

Do màn hình của mình chỉ là FullHD nên nó không khác biệt nhiều, nếu màn hình Retina của MacBook hoặc iMac thì khá là rõ rệt luôn ấy.