Sau khi cài đặt Parallels Desktop nếu không thể crack/dính key thì đây là cách tạm thời.

Việc bạn khởi động Parallels Desktop sẽ cần thông qua app hay nói ngược lại là bạn chạy máy ảo thông qua Parallels Desktop, vậy nên cách này sẽ bỏ qua bước chạy Parallels Desktop mà trực tiếp chạy máy ảo luôn.

Đầu tiên là anh em cần biết tên máy ảo của anh em là gì

Thường là nó tên : Windows 10

Sau đó mỗi lần mở Windows thì dùng thông qua Terminal để chạy Windows (máy ảo).

Mẫu : prlctl start “tên máy ảo”

Làm luôn: prlctl start “Windows 10”

Tạm thời sẽ là cách này để chạy được Windows 10 bằng Parallels Desktop sau khi hết hạn bản quyền