Chuyện nhầm lẫn là bình thường như cơm bữa, nhưng nếu nó là một tab quan trọng thì đây sẽ là cách cứu vớt cuộc đời bạn.

Tương tự những trình duyệt khác, Chrome cũng cho phép bạn mở lại một tab hoặc cửa sổ mà bạn vừa đóng, và bài viết này sẽ hướng dẫn cách để bạn thực hiện.

Sử dụng phím tắt

Reopen closed tab là tuỳ chọn hiện thời Chrome đã ẩn đi, nhưng thật ra bạn vẫn có thể dùng phím tắt để mở lại tab đã đóng.

Trên máy Mac: Command + Shift + T

Trên máy Windows: Control + Shift + T

Mặc định những Tab bạn đã đóng sẽ được mở lại lần lượt cho mỗi lần bạn bấm tổ hợp phím trên. Nếu bạn sử dụng Safari thì tổ hợp phím này vẫn có thể sử dụng tương tự nha.

Cách mở lại một tab nào đó bạn đã đóng từ lâu

Khi bạn duyệt web thì các trang web sẽ được lưu lại trong phần lịch sử, vậy nên bạn có thể kiểm tra mục History – “Lịch sử” để kiểm tra những trang web bạn đã duyệt qua từ trước.

Tính năng này áp dụng cho cả Windows và macOS.