Chuyển từ danh bạ Android sang iPhone đã dễ dàng hơn bao giờ hết, và nếu bạn đang gặp rắc rối với danh bạ từ Android sang iPhone thì đây sẽ là cách

Cách 1: Hãy để nó tự động chuyển sang

Trên Google Play Store có một ứng dụng chính thức của Apple tên là ‘Move to iOS’ để người dùng Android có một công cụ kết nối với iPhone để thiết lập và chuyển dữ liệu.

Lúc sử dụng ứng dụng sẽ có nhiều tùy chọn để chuyển nội dung

Nhưng phần quan trọng là nhớ chọn vào chuyển Danh bạ (Contacts).

Chuyển danh bạ iPhone

Sau đó thì chờ đợi cho mọi thứ hoàn thành là danh bạ đã được chuyển thành công.

Cách 2: Lấy danh bạ từ Google Contacts

Sử dụng điện thoại Android cũng cho phép người dùng đồng bộ danh bạ lên tài khoản Google của bạn, để bạn có thể chuyển sang một thiết bị Android khác hoặc là Backup các dữ liệu của bạn.

Và vì vậy bạn có thể dùng tài khoản Google đó để nhập danh bạ vào trên iPhone.

Truy cập vào Settings

Chuyển danh bạ iPhone

Chọn vào mục Contacts

Chọn vào mục Accounts

Bấm vào thêm một tài khoản

Và chọn Google để bắt đầu đăng nhập tài khoản.

Nhớ chọn bật cho Danh bạ và bấm Save.

Sau bước này thì cứ đợi cho Danh bạ được đồng bộ xuống iPhone thôi.

Cách 3: Xuất thành file và nhập lại vào iPhone

Nếu trong trường hợp bạn không có những lựa chọn trên thì phải thông qua một cách thủ công khác đó xuất thành file và sau đó là nhập lại vào trên iPhone, hơi phức tạp một xíu.

Bạn sẽ cần thông qua Google Contacts (Danh bạ)

Chọn Export, và xuất thành file .VCF

Sau đó bạn có thể tải file lên Google Drive, hoặc bằng cách nào đó chuyển nó lên iPhone, để mở file này

Sau đấy chọn mở bằng Contacts

iPhone sẽ tự đề xuất nhập các danh bạ bạn đã xuất thành file ban nãy.

Chọn thêm và vậy là xong.

Và đó là 3 các, thường sử dụng nhất để chuyển danh bạ từ Android sang iPhone theo thứ tự từ đơn giản đến khó, nhưng mình vẫn khuyến khích anh em nên sử dụng cách đầu tiên cho dễ nhất, vì mọi thứ nó sẽ tự động hết không phải làm gì thêm cả.