Với API đặc biệt này ứng dụng Zoom có thể sử dụng camera của iPad ngay cả khi ở chế độ Split View, làm việc đa nhiệm.

Trên Diễn đàn Zoom Developer, hồi tháng 2, một nhân viên của Zoom đã xác nhận rằng Zoom có quyền truy cập vào “com.apple.developer.avfoundation.multitasking-camera-access”, hoặc còn gọi là quyền Đa nhiệm ‌iPad‌ Camera. Tuy nhiên API đặc biệt mà Zoom được sử dụng lại không thể sử dụng cho các nhà phát triển khác, bởi vì luật của Apple với những quyền hạn đặc biệt sẽ cần phải đăng kí với Apple để Apple xem xét và rõ ràng rằng Zoom đã được thông qua.

Đây là một điều cần thiết để iPadOS tiến xa hơn, nếu không có API này người dùng sẽ buộc phải luôn mở ứng dụng ở chế độ bình thường mà không thể sử dụng Split View – hay nói đúng hơn là không thể đa nhiệm mà trông có vẻ bình thường được, màn hình sẽ bị tối đi do camera của iPad không thể truy cập khi iPad đang ở chế độ đa nhiệm.