Trong năm 2022, Apple có thể mở rộng các dịch vụ của mình thêm các sản phẩm mới và một trong số đó có thể là sách nói để cạnh tranh với Netflix và Amazon.

Sách nói (Audiobook) không phải là mới mà anh em có thể tìm thấy rất nhiều trên nền tảng Youtube. Vì ngày càng người dùng càng bận bịu mà không thể ‘ôm’ sách mãi nên sách nói thường là một cách tiếp cận đa việc hơn, vừa làm một việc bạn cần vừa nghe được sách.

Hiện tại Apple đã cạnh tranh về mảng Podcast, kèm cả Sách ngay trên các thiết bị của Apple được bán ra. Nhưng để cạnh tranh được với Audible của Amazon, ứng dụng Sách của Apple cần phải có nhiều thay đổi và có thể là cần phải tách ra hoàn toàn.

Giá của Audible Plus hiện đang từ $7,95 cho một vài đầu sách không bao gồm các đầu sách mới nhất, gói cao hơn là Audible Premium Plus có giá $14,95 truy cập nhiều hơn và có thêm các đầu sách mới mỗi tháng.