Gói bảo hành mở rộng Apple Care của Apple TV hiện giờ được mở rộng từ 2 năm lên 3 năm.

Người dùng khi mua gói AppleCare dành cho Apple TV giờ đây sẽ được có tổng cộng 3 năm kể từ ngày mua hàng. Ngày mua sẽ được tự động điều chỉnh sau khi thanh toán gói AppleCare.

Bình thường khi mua Apple TV người dùng sẽ có gói bảo hành cơ bản là 1 năm, và có thể được mở rộng ra thêm bằng cách mua thêm gói bảo hành mở rộng AppleCare, tuỳ thuộc vào diện mua hàng và cả là quốc gia mua mà chính sách bảo hành có phần khác biệt.

Giá của Apple Care+ dành cho Apple TV cung cấp tổng 3 năm có mức giá $29, nhưng đối với người dùng Việt Nam với các hư hỏng không phải do nhà sản xuất thường phải chịu 100% phí phát sinh, chứ không được năm trong diện bảo hành như chính sách tại Mỹ.

Nên việc mua gói bảo hành mở rộng không mang lại nhiều hiệu quả khi so sánh với chính sách được áp dụng tại nước ngoài, việc mua gói này hiện tại theo chiều hướng rằng đảm bảo rằng Apple TV của người dùng sẽ ‘sống sót’ trong vòng 3 năm tiếp theo.